Bình Điện 18L 2.0 Super Pin Lithium  (12V -8AH)

Bình Điện 18L 2.0 Super Pin Lithium (12V -8AH)

0000 VNĐ 0000 VNĐ
Mô tả:

share

 

Bình Điện 18L 2.0 Super Pin Lithium  (12V -8AH) 

    
 

1. Ắc quy: Pin Litium   

2. Lưu lượng: 3.8 lít/ phút

3. Thời gian sử dụng: 5 giờ      

4. Thời gian nạp: 8 giờ 

5. Dung tích 18 lít

6. Trọng lượng: 5.4 kg

7. Kiểu bơm: FL-4200 ( 4.0l/min)